+82-10-2476-7174thai@viewclinic.com

ศัลยกรรมหน้าอก

ตรวจหน้าอก

ตรวจหน้าอก ก่อน-หลังผ่าตัด
โรงพยาบาลวิว พลาสติกเซอเจอรี

ที่โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่นั้น เราทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด
เกี่ยว กับสภาพของซิลิโคนและเต้านม ทั้งก่อนและหลั งเข้ารับการทำศัลยกรรมหน้าอก
ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ และยังมีสามารถตรวจและกำจัดเนื้อเยื่อภายในเต้านมด้วยเครื่อง
แมมโมแกรมได้ จึงถือเป็นการผ่าตัดที่เจ็บน้อยกว่า เนื่องจากทำการกรีดแผลให้มีขนาดเล็ก

 • เข้ารับการรักษา
  กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกทรวงอก
 • การตรวจเนื้อเยื่อภายในเต้านมที่
  โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่
โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่ ตรวจหน้าอก ก่อน-หลังผ่าตัด

ที่โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่นั้น เราทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับสภาพของซิลิโคนและเต้านม ทั้งก่อนและหลังเข้ารับการทำศัลยกรรมหน้าอก
ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ และยังมีสามารถตรวจและกำจัดเนื้อเยื่อภายในเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมได้ จึงถือเป็นการผ่าตัดที่เจ็บน้อยกว่า เนื่องจากทำการกรีดแผลให้มีขนาดเล็ก

ระบบการตรวจเต้านมของโรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่

ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ทำการเปิดโรงพยาบาลจนถึงวันนี้ โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่ ได้ทำการตรวจเช็คสภาพของเต้านมและซิลิโคนภายในหน้าอก ด้วยการนัดตรวจ
หลังผ่าตัดอยู่เป็นประจำ

 • 01.
  ตรวจเต้านมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ก่อนหลังผ่าตัด)

  ในกรณีที่ไม่รู้ว่าตนเองมีก้อนเนื้ออยู่ภายในเต้านม แล้วเข้ารับการศัลยกรรมหน้าอก อาจจะต้องทำการกำจัดก้อนเนื้อพร้อมทั้งนำซิลิโคนออกในภายหลังได้ การตรวจเต้านมที่โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่นั้น ไม่ได้เป็นเพียงแค่การตรวจหามะเร็ง เต้านมเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถตรวจสอบได้ถึงสภาพของซิลิโคน การเกิดพังผืด ความหนาของผิวหนัง สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลังผ่าตัด การอักเสบ ตำแหน่งและการเคลื่อนตัวของซิลิโคน ได้อีกด้วย

 • 02.
  ตรวจแสกนเต้านมอย่างละเอียดด้วยดิจิตอล (ก่อนหลังผ่าตัด)

  หากถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับเต้านม การตรวจแสกนเต้านมนั้น ถือเป็นการตรวจพื้นฐาน โดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่มีอาการเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม การตรวจนี้จึงเป็นการตรวจที่สำคัญ การตรวจแสกนเต้านมอย่างละเอียดด้วยดิจิตอลนั้น สามารถตรวจได้ละเอียดและแม่นยำทั้งกับกรณีไม่สามารถตรวจแสกนได้แบบง่าย

 • 03.
  ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม (ก่อนหลังผ่าตัด)

  การตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม เป็นการตรวจที่จำเป็น เพราะจะสามารถวินิจฉัยมะเร็งเต้านมและโรคเกี่ยวกับเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม โดยสามารถตรวจสอบก้อนเนื้อที่คลำไปแล้วไม่เจอได้ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ได้อีกว่าก้อนเนื้อนั้น เป็นก้อนเนื้อร้ายหรือไม่

 • 04.
  ตรวจเต้านมกับผู้เชี่ยวชาญ (ก่อนหลังผ่าตัด)

  ในกรณีที่เจอก้อนเนื้อหรือเนื้องอก จากตรวจแสกนเต้านม หรือตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม จะทำการกรีดขนาดเล็กบริเวณเต้านม เพื่อนำเนื้อเยื่อภายในมาตรวจว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่

การตรวจเนื้อเยื่อภายในเต้านมที่โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่

มีเครื่องมืออัลตร้าซาวด์เทียบเท่าโรงพยาบาลใหญ่ มีเครื่องตรวจเต้านมแมมโมแกรม พร้อมทั้งยังมีแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป(ตรวจเต้านม)ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญสูง ทำให้สามารถตรวจหามะเร็งเต้านมก่อนผ่าตัด และดูแลแบบผู้เชี่ยวชาญหลังผ่าตัดด้วย

ตรวจเซลล์ด้วยการใช้เข็มขนาดเล็ก ใช้เข็มเจาะเก็บชิ้นเนื้อบางส่วนออกมา
นำเข็มที่มีขนาดเล็ก จิ้มไปยังบริเวณที่มีเนื้องอก เพื่อนำเซลล์บริเวณนั้น ออกมาตรวจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ จิ้มด้วยเข็มหลายครั้ง ทำการเก็บเนื้อเยื่อหลายชิ้น เพื่อให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
เครื่องตรวจเต้านมแมมโมแกรม (Mammogram)

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม เป็นการตรวจเนื้อเยื่อพร้อมทั้งกำจัดเนื้องอกร่วมด้วย ไม่ต้องทำการผ่าตัดและสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียว
จึงสามารถวินิจฉัยและทำการรักษาได้ในเวลาเดียวกันการตรวจเต้านม
ด้วยเครื่องแมมโมแกรมเป็นวิธีที่ได้รับรองความปลอดภัย

โดยมีผู้หญิงทั่วโลกมากกว่า 3 ล้านคนที่เข้ารับการตรวจด้วยเครื่องนี้

ตัวอย่างของผู้ที่ใช้เครื่องตรวจเต้านมแมมโมแกรม (Mammogram) ก่อนทำศัลยกรรมหน้าอก
 • ก้อนเนื้อบริเวณหน้าอกด้านขวา

 • เริ่มทำการตรวจนมด้วยเครื่อง Mammogram

 • หลังจากที่ทำการตรวจนมด้วยเครื่อง Mammogram

 • หลังจากที่นำก้อนเนื้อออกด้วยการใช้เครื่อง Mammogram จะเหลือไว้เพียงแค่รอยเท่านั้น

สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำ
เหลืองที่สัมพันธ์กับซิลิโคนเต้านม
ได้ด้วยการอัลตร้าซาวด์หรือไม่

อาการหลักๆของโรงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่สัมพันธ์กับซิลิโคนเต้านม(BIA-ALCL)
ไม่ว่าจะเป็นอาการมีน้ำคั่งใต้ผิวในปริมาณหรือก้อนที่เต้านมนั้น สามารถตรวจสอบได้
อย่างง่ายดายผ่านการอัลตร้าซาวด์เต้านม เพียงแต่เพื่อการวินิจฉัยโรคนี้
จำเป็นที่จะต้องทำการตรวจเซลล์หรือตรวจเนื้อเยื่อเพิ่มเติม การตรวจเต้านมนั้น
เป็นการตรวจสอบสภาพของซิลิโคนใต้เนื้อเยื่อและตรวจเกี่ยวกับเนื้อเยื่อบริเวณเต้านม
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการตรวจหามะเร็งเต้านมแล้ว
ยังสามารถตรวจสอบสภาพความเสียหายของเต้านม,อาการน้ำคั่ง
ใต้ผิวบริเวณรอบๆซิลิโคนได้อีกด้วย สรุปได้ง่ายๆคือสามารถ
ตรวจสภาพโดยรวมของเต้านมได้

การตรวจหาเซลล์ไม่ดีและการตรวจเกี่ยวกับเนื้อเยื่อนั้น เป็นเรื่องที่ทำได้ยากที่
โรงพยาบาลศัลยกรรม แต่ที่โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่นั้น
สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

Breast Specialist Dr.Kim Min Soo
ภาพการอัลตร้าซาวด์หน้าอกหลังทำศัลยกรรมหน้าอก

สามารถวางใจได้ เพราะสามารถตรวจสอบสภาพซิลิโคนทั้งหมดได้อย่างละเอียด.พร้อมทั้งตรวจสอบตำแหน่งและสภาพของซิลิโคนได้ชัดเจนผ่านการอัลตร้าซาวด์

 • หากซิลิโคนเข้าไปอยู่ในเต้านม
  ภาพหน้าจอเกินครึ่งหนึ่งจะต้องเป็นสีดำ ถึงจะปกติ

 • สามารถเลือกดูภาพของซิลิโคนได้ทั้งด้านบน ล่าง ขวา และซ้าย
  ตรวจสอบให้เห็นชัดเจนว่าซิลิโคนได้เข้าไปอยู่ด้านในแบบไม่มีปัญหาใดๆ

การวินิจฉัยที่สามารถตรวจสอบด้วย
การอัลตร้าซาวด์เต้านมหลังทำศัลยกรรมหน้าอกได้

หลังจากทำศัลยกรรมหน้าอกแล้ว เราสามารถตรวจสอบซิลิโคนที่อยู่ภายในเต้านมได้ด้วยการอัลตร้าซาวด์หน้าอก พร้อมทั้งยังสามารถวิเคราะห์ถึงสภาพของซิลิโคนและต่อมน้ำนม
ทำให้สามารถตรวจสอบถึงรอยโรคภายในเต้านม ตำแหน่งและสภาพของซิลิโคน และอาการน้ำคั่งใต้ผิวหนังหลังผ่าตัดได้อีกด้วย

 • ซิลิโคนเกิดรอยแตก
 • ซิลิโคนพับ
 • ซิลิโคนเป็นก้อน
 • ซิลิโคนเป็นคลื่น
 • เกิดพังผืด
 • เกิดพังผืด (หนา)
 • มีน้ำคั่งใต้ผิว
 • เลือดคั่ง
ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจเต้านมที่โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจเต้านม โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหน้าอกและแพทย์คลินิกทั่วไปที่โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่ จะดูแลรักษาหน้าอกของคุณให้ดีที่สุด

 • 01.

  ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจทำศัลยกรรมหน้าอก

 • 02.

  ผู้ที่อยากตรวจสอบซิลิโคน หลังจากศัลยกรรมหน้าอก

 • 03.

  ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่ควรจะทำการตรวจเต้านมเป็นประจำ

 • 04.

  ผู้ที่มีความผิดปกติบริเวณเต้านม เช่น ปวดเต้านม
  เนื้องอกเต้านม

 • 05.

  ผู้ที่มีคนในครอบครัว มีประวัติเคยเป็นมะเร็งเต้านม

 • 06.

  ผู้ที่เคยมีประวัติเข้ารับการตัดเนื้องอกออก