ศัลยกรรม
ขากรรไกร

ระบบการตรวจววินิจฉัยอย่างละเอียด

ระบบการตรวจววินิจฉัยอย่างละเอียด

โรงพยาบาศัลยกรรมวิวมีเครื่อง3D-CT ทำให้สามารถวิเคราะห์ใบหน้าได้แบบ3มิติ
เครื่องแสกนหน้า3มิติ (Morpheus 3D) จำลองภาพ 3 มิติ
เพื่อให้การผ่าตัดละเอียดและพิถีพิถันยิ่งขึ้น

 • 3D-CT Viewer

  โรงพยาบาศัลยกรรมวิวมีเครื่อง3D-CT ทำให้สามารถวิเคราะห์ใบหน้าได้แบบ3มิติ ทำให้สามารถวิเคราะห์เนื้อเยื่อแข็ง (ฟัน,กระดูก) ความสมดุลของใบหน้า ขนาดคาง การสบฟัน การเรียงของฟัน เนื้อเยื่ออ่อน (ผิวหนัง ไขมัน เยื่อเมือก กล้ามเนื้อ) และส่วนต่างๆได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของกรามคางทั้งด้านการทำหน้าที่และเพื่อความสวยงามอย่างได้ผล เพื่อการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย โดยดำเนินการผ่าตัดอย่างละเอียดและพิถีพิถัน

  การเลือกใช้เทคโนโลยีCTที่มีการประมวลผลภาพอย่างมีสมรรถนะ สามารถลดปริมาณการแผ่รังสีลงได้ ประมาณ 1/50 ส่วน ทำให้มีความปลอดภัยสูง

เครื่อง3D Viewer แบ่งออกเป็น 6 โหมด รวมถึงโหมดฟันด้วย
 • Tooth
 • Bone
 • MIP
 • Soft Tissue
 • Soft Tissue 2
 • Soft Tissue + Bone
เปรียบเทียบก่อน-หลังผ่าตัด
 • ก่อน
  หลัง
 • ก่อน
  หลัง
ภาพจริงจาก 3D-CT เปรียบเทียบก่อน-หลังผ่าตัด
เปรียบเทียบก่อน-หลังผ่าตัด
 • ก่อน
  หลัง
 • ก่อน
  หลัง
ภาพจริงจาก X-ray เปรียบเทียบก่อน-หลังผ่าตัด
3D Morpheus

3D Morpheus เป็นการจำลองผลการผ่าตัดเสมือนจริงเพื่อทำนายลักษณะ
ใบหน้าหลังผ่าตัดเป็นภาพ 3มิติ

ด้วยความผิดพลาดที่น้อยกว่า 01.mm สามารถวิเคราะห์ใบหน้าอย่างแม่นยำ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการผ่าตัด และยังสามารถเปลี่ยนแผนการผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่จำเป็น

ดังนั้นแพทย์และผู้ป่วยสามารถทำการปรึกษาเพื่อเป้าหมายที่ตรงกัน

* แสง LED ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

 • 1. วิเคราะห์ใบหน้าแบบ 3 มิติ

 • 2. วิเคราะห์อย่างละเอียดโดยการเอ็กซเรย์

 • 3. ประมวลผลแบบ 3 มิติ

 • 4. นำภาพใบหน้าจากการทำ CT 3 มิติมาเรียงซ้อนกัน

 • 5. แบ่งโครงสร้างกระดูกโครงหน้าอย่างละเอียด

 • 6. ดำเนินการจำลองการผ่าตัด

 • 7. จำลองภาพการผ่าตัดกระดูกโครงหน้า

 • 8. วิเคราะห์และประเมินภาพจำลอง 3 มิติ

 • 9. เปรียบเทียบภาพจำลอง 3 มิติ ก่อน-หลังการผ่าตัด

Tip. ภาพจำลองกระดูกโครงหน้า 3 มิติ เป็นการจำลองผ่านการผ่านการประเมิน ความสมดุลของใบหน้า ขนาดคาง การสบฟัน การเรียงของฟัน เนื้อเยื่ออ่อน
(ผิวหนัง ไขมัน เยื่อเมือก กล้ามเนื้อ) และทำนายผลการผ่่าตัด เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการผ่าตัด

วีดีโอจำลองภาพ 3 มิติ
ขั้นตอนการทำอุปกรณ์ครอบฟัน(เวเฟอร์)

โรงพยาบาลศัลยกรรมวิว มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดฟัน ร่วมมือกันในการดำเนินการวางแผนการรักษาและผ่าตัด นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อผลการผ่าตัดที่แม่นยำ จะมีการจัดทำอุปกรณ์ครอบฟัน(เวเฟอร์)เพื่อใช้ในการผ่าตัดอย่างละเอียดและพิถีพิถันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านขากรรไกร เพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดแม้แต่ 0.1 มิลลิเมตร

 • 1. ทำการพิมพ์ฟันเพื่อสร้างโมเดลปูนพลาสเตอร์สำหรับทำเวเฟอร์

 • 2. นำโมเดลฟันบน-ล่างที่ได้จากการพิมพ์ฟันมาติดกับเครื่องสบฟัน

 • 3. สร้างเส้นมาตรฐานบนโมเดลฟันที่อยู่ในเครื่องสบฟัน

 • 4. ใช้เครื่องวัดแบบดิจิทัลและไม้บรรทัดสามเหลี่ยมที่มีหน่วยเป็น 0.1 มม ในการวัดเพื่อความแม่นยำ

 • 5. เพื่อการวางแผนการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ หลังการหล่อเวเฟอร์แล้วจะมีการวัดและตรวจสอบเพื่อเปรียบเทียบอีกครั้ง

 • 6. ใช้โมเดลฟันเป็นโมเดลในการปฏิบัติจริง

 • 7. การทำเวเฟอร์เสร็จสิ้น

ขั้นตอนการผ่าตัดขากรรไกรแบบนาโนที่โรงพยาบาลศัลยกรรมวิว

แผนกศัลยกรรมและแผนกจัดฟันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและร่วมกันวางแผนการผ่าตัดเพื่อความถูกต้องแม่นยำสูงสุดในการผ่าตัดของศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีวิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการวางยาสลบ ร่วมดำเนินการตั้งแต่การวางแผนผ่าตัด,เข้าร่วมตลอดการผ่าตัด
เพื่อประเมินสถานะของคนไข้ในห้องผ่าตัด ตลอดจนสังเกตุอาการของคนไข้อย่างละเอียดหลังผ่าตัด

 • STEP 1

  1. วิเคราะห์ใบหน้าแบบ 3 มิติ

 • STEP 2

  2. เข้าเครื่องตรวจแสกนโครงหน้า 3 มิติ

 • STEP 3

  3. ปรึกษากับศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • STEP 4

  4. ปรึกษากับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน

 • STEP 5

  5. วางแผนการผ่าตัดกับคณะแพทย์ผู้เชื่ยวชาญด้านกระดูกโครงหน้า

 • STEP 6

  6. จัดทำอุปกรณ์ครอบฟัน (เวเฟอร์)

 • STEP 7

  7. ดำเนินการผ่าตัด

 • STEP 8

  8. การดูเลหลังผ่าตัดแบบ 1:1