+82-10-2476-7174thai@viewclinic.com

เกี่ยวกับ VIEW

แนะนำคณะแพทย์

แนะนำคณะแพทย์

ด้วยประสบการณ์และความสามารถด้านการผ่าตัดที่มากมายของคณะแพทย์
จะผ่าตัดศัลยกรรมอย่างเต็มความสามารถให้ลูกค้าทุกท่านออกมาสวยงาม
พร้อมกับความปลอดภัย

แนะนำคณะแพทย์
 • Dr. Choi Soon Woo

 • Dr. Yun Chang Woon

 • Dr. Kim Jeong Min

 • Dr. Kim Do Hyung

 • Dr. Jeong Jin Wook

 • Dr. Chung Jae Hyun

 • Dr. Kim Ji Min

 • Dr. Lee Hun Joo

 • Dr. Jeong Jin Woo

 • Dr. Cho Jin Woo

 • Dr. Kwon Hyo Jeong

 • Dr. Son Yoosung

 • Dr. Koh Eunseok

 • Dr. Lee Dong Hoon

วิสัญญีวิทยา
 • Dr. Moon Ji Hyun

 • Dr. Kwon Ji Sook

 • Dr. Choi Yoon Jung

 • Dr. Kang Sehrin

 • Dr. Cho Yejin

แผนกศัลยกรรมทรวงอก (อัลตร้าซาวด์ทรวงอก/แมมโมโทม)
 • Dr. Kim Min Soo

 • Dr. Kim Young Min

แผนกผิวหนัง
 • Dr. Lee Seung Hyun

 • Dr. Lee Ji Hyun