ดูดไขมันหน้าท้อง+การผ่าตัดกระชับหน้าท้อง

Author
뷰성형외과
Date
2022-12-30 16:52
Views
2
BEFORE
AFTER

อาจจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการไหลของเลือด, การติดเชื้อ, และ การอักเสบหลังจากการผ่าตัด. ความพึงพอใจอาจจะขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละบุคคล