เสริมจมูก (ใช้กระดูกอาอนหลังหู+ลดฮัมพ์)

Author
뷰성형외과
Date
2023-01-12 17:54
Views
2
BEFORE
AFTER

อาจจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการไหลของเลือด, การติดเชื้อ, และ การอักเสบหลังจากการผ่าตัด. ความพึงพอใจอาจจะขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละบุคคล