+82-10-2476-7174thai@viewclinic.com

เกี่ยวกับ VIEW

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

ความปลอดภัยต้องมาก่อน

การศัลยกรรม จะต้องดำเนินการด้วยความปลอดภัย
เราจึงทำการตรวจสอบปัจจัยของความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

1. ตรวจสอบความปลอดภัย

ก่อนเข้ารับการศัลยกรรม จะต้องทำการตรวจเลือด คลื่นหัวใจ X-ray หน้าอก เพื่อให้รู้รายละเอียดแน่ชัด เพราะคนไข้อาจจะมีโรคโดยที่ตนเองไม่รู้ได้
หลังจากทำการตรวจเสร็จสิ้น จึงค่อยทำการตัดสินใจว่าจะเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่

2. การผ่าตัดที่ปลอดภัย
ระบบการร่วมมือรักษา

มีผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดในแต่ละด้าน จะร่วมมือกันวางแผนผ่าตัดโดยพิจารณาจากสภาพร่างกายของคนไข้ เพื่อดำเนินการผ่าตัดแบบไร้ข้อผิดพลาดและปลอดภัย
มากที่สุด ร่วมมือกันดำเนินการผ่าตัด

มีวิสัญญีแพทย์โดยตรง

มีวิสัญญีแพทย์อยู่ประจำ 365 วัน ในขณะผ่าตัด จะทำการตรวจสอบการหายใจ ชีพจร ความดัน อุณหภูมิร่างกายของคนไข้อยู่ตลอดเวลา และหลังจากทำการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัย จะมีการดูแลหลังผ่าตัดจนกว่าคนไข้จะฟื้นตัวและได้สติ

3. เครื่องมือความปลอดภัย

โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่นั้น มีวิสัญญีแพทย์หลายท่านประจำอยู่ที่โรงพยาบาล และมีเครื่องมือความปลอดภัยที่หลากหลาย และจะพยายามให้ผลลัพธ์ที่สวยงามและปลอดภัยที่สุด

 • Dantrolene

  มี dantrolene sodium ในครอบครอง โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่ ได้มีการครอบครอง dantrolene sodium เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจาก การเกิดความร้อนในร่างกายมากเกินไป

 • Flexible Fiberoptic Bronchoscopy (FFB)

  กล้องส่องภายใน (FFB) ในขณะผ่าตัด หากเกิดอาการเลือดออก การจะนำอุปกรณ์เข้าไปในร่างกายนั้น ค่อนข้างทำได้ยาก จึงสามารถใช้กล้องส่องภายใน ใส่เข้าไป เพื่อไม่ให้เนื้อเยื่ออื่นได้รับการกระทบกระเทือน

 • Cricothyrotomy Kit

  เครื่องเจาะเยื่อไครโคไทรอยด์ เรามีเครื่องเจาะเยื่อไครโคไทรอยด์เพื่อเปิดทางหายใจ เตรียมพร้อมไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจ เพื่อให้วิสัญญีแพทย์สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

 • Blood Test

  ตรวจเลือด ที่โรงพยาบาลวิว พลาสติก เซอร์เจอรี่ เพื่อให้รู้รายละเอียดอย่างแน่ชัด เพราะคนไข้อาจจะมีโรคโดยที่ตนเองไม่รู้ได้ หลังจากทำการตรวจเสร็จสิ้น จึงค่อยทำการตัดสินใจว่าจะเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่

 • ECG

  คลื่นหัวใจ  จะทำการตรวจหาโรคเส้นเลือดตีบ,โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ชีพจรเต้นผิดปกติก่อน เพื่อที่จะป้องกันการเกิดปัญหาขณะวางยา

 • Biological Monitoring

  อุปกรณ์ตรวจวัดชีพจร วิสัญญีแพทย์จะคอยตรวจสอบ การหายใจ ความดัน อุณหภูมิร่างกายของคนไข้ ในขณะผ่าตัดอยู่ตลอด

 • Cardiac Defibrillator

  เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า
  มีการเตรียมไว้ใช้ในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น

 • General Anesthesia Machine / Sedation Anesthesia Machine

  อุปกรณ์วางยาสลบ/อุปกรณ์วางยานอนหลับ
  ใช้อุปกรณ์และตัวยาที่ปลอดภัยได้รับอนุญาตจากองค์การอ.ย.
  อีกทั้งยังมีวิสัญญีแพทย์ประจำ 365 วัน จึงมั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย

 • Body Temperature Regulator

  อุปกรณ์รักษาอุณหภูมิร่างกาย หลังจากที่วางยาสลบและทำการผ่าตัดเป็นเวลานาน อาจจะทำให้อุณหภูมิร่างกายตกและเกิดภาวะตัวเย็นได้ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะตัวเย็นจึงต้องทำการพักฟื้นให้ปลอดภัยก่อน

 • UPS Self-Generation System

  เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ ก็สามารถทำการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัยแม้จะเกิดเหตุการไฟดับ

 • Sterilization

  เครื่องฆ่าเชื้ออุณหภูมิต่ำทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง จะนำมาทำการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ

 • 3D-CT

  แสกนแบบ 3D-CT เป็นการแสกนดูส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น ความหนาหรือความเอียงของคาง,ตำแหน่งของเส้นประสาท หลังจากนั้นจะทำการวางแผนผ่าตัด เพื่อดำเนินการผ่าตัดอย่างละเอียด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อเส้นประสาทให้น้อยที่สุด

 • X-ray

  X-ray เป็นอุปกรณ์ X-ray ที่มีไว้สำหรับผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดขากรรไกรหรือโครงหน้า โดยจะสามารถเห็นสภาพของการสบฟันและสภาพของกระดูกได้

 • Bone Scalpel

  มีดผ่าตัดกระดูก เป็นเครื่องมืออัลตร้าซาวด์ที่ทำการส่งแรงกระตุ้นไปแค่บริเวณกระดูก ซึ่งจะมีแรงสั่นที่น้อยมาก จึงสามารถใช้ในการผ่าตัดที่ต้องการความประณีตได้ อีกทั้งยังมั่นใจในความปลอดภัยของเส้นประสาทและเส้นเลือดต่างๆได้

 • Morpheus 3D

  นวัตกรรมวิเคราะห์รูปหน้า 3 มิติของเครื่อง Morpheus เป็นเครื่องมือที่จะทำการเปรียบเทียบก่อนและหลังผ่าตัด ซึ่งนอกจากกระดูกบนใบหน้าแล้ว ยังสามารถคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อต่างๆได้อีกด้วย จึงสามารถวางแผนผ่าตัดที่มีความแม่นยำสูงได้

 • 3D Vectra

  ด้วยการแสกนที่มีประสิธิภาพสูงของเครื่อง3D Vectra ทำให้สามารถวิเคราะห์สัดส่วนของ ร่างกายได้อย่างละเอียด รวมถึงสามารถสร้าง ภาพจำลอง 3 มิติของหน้าอกก่อน-หลังการ ศัลยกรรมเพื่อทำการเปรียบเทียบได้

 • HD Breast Ultrasonography

  เครื่องอัลตร้าซาวน์แบบ HD เพื่อตรวจ หาก้อนเนื้อหรือเนื้องอกเต้านมที่ไม่ สามารถสัมผัสได้ด้วยมือเปล่า

 • Mammotome

  เครื่องแมมโมโทม สำหรับตรวจ วินิจฉัยเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมโดย ฉีดยาชาเฉพาะที่และทำการนำเนื้อเยื่อ ออกมาตรวจ ซึ่งได้ผลเท่าเที่ยมกับการ ผ่าตัดเพื่อนำชิ้นเนื้อมาตรวจ

 • Fine Needle Aspiration Cytology

  การใช้เข็มเจาะเพื่อนำเซลล์ในก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านม ออกมาตรวจ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย และทราบผลในเวลาอันรวดเร็ว

 • Biopsy Gun

  การตัดชิ้นเนื้อโดยใช้ปืนอัตโนมัติ โดยใช้เข็มแทงเข้าไปในก้อนเนื้อ หลายๆรอบเพื่อเก็บตัวอย่างเซลล์ จากนั้นนำไปตรวจสอบ เป็นวิธีที่มี ความแม่นยำสูง

 • Endoscope

  กล้องเอนโดสโคปขนาดเล็กเพื่อส่องดู กล้ามเนื้อด้านในในส่วนที่มองด้วยตา เปล่าไม่เห็นในขณะทำการผ่าตัดเพื่อผล การผ่าตัดที่แม่นยำและปลอดภัยสูง

 • Patient-Controlled Analgesia

  อุปกรณ์ปรับระดับยาเพื่อระงับความปวด
  เนื่องแต่ละบุคคลมีความไวต่อความเจ็บ
  ปวดไม่เท่ากันจึงมีอุปกรณ์เพื่อปรับระดับ
  ยาระงับปวดโดยอัตโนมัติ