โครงหน้า 3 จุด+เสริมจมูก+ปรับกล้ามเนื้อตา+ฉีดไขมันหน้า

Author
뷰성형외과
Date
2022-12-12 16:00
Views
2
BEFORE
AFTER

อาจจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการไหลของเลือด, การติดเชื้อ, และ การอักเสบหลังจากการผ่าตัด. ความพึงพอใจอาจจะขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละบุคคล