โครงหน้า 3 จุด+ทำตาสองชั้น+ปรับกล้ามเนื้อตา+แก้ไขจมูก

Author
뷰성형외과
Date
2022-12-12 16:06
Views
2
BEFORE
AFTER

อาจจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการไหลของเลือด, การติดเชื้อ, และ การอักเสบหลังจากการผ่าตัด. ความพึงพอใจอาจจะขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละบุคคล