ศัลยกรรมตา(เปิดหางตา / เปิดใต้ตา)

Author
뷰성형외과
Date
2022-12-12 17:05
Views
2
BEFORE
AFTER

อาจจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการไหลของเลือด, การติดเชื้อ, และ การอักเสบหลังจากการผ่าตัด. ความพึงพอใจอาจจะขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละบุคคล