เสริมจมูก(ลดฮัมพ์+เหลาฐานกระดูกจมูก+ใช้กระดูกอาอนหลังหู)

Author
뷰성형외과
Date
2022-12-30 16:47
Views
2
BEFORE
AFTER

อาจจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการไหลของเลือด, การติดเชื้อ, และ การอักเสบหลังจากการผ่าตัด. ความพึงพอใจอาจจะขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละบุคคล