โครงหน้า 3 จุด (ลดขนาดโหนกแก้ม+ตัดกราม+ตกแต่งคาง)

Author
뷰성형외과
Date
2023-01-05 11:00
Views
2
BEFORE
AFTER

อาจจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการไหลของเลือด, การติดเชื้อ, และ การอักเสบหลังจากการผ่าตัด. ความพึงพอใจอาจจะขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละบุคคล