ศัลยกรรมยกกระใบหน้า(ดึงหน้า+ดึงคอ)+กรีดเย็บเก็บผิวส่วนเกินตาล่าง+ดูดไขมันเหนียง

Author
뷰성형외과
Date
2023-01-05 11:01
Views
2
BEFORE
AFTER

อาจจะมีความซับซ้อนเกี่ยวกับการไหลของเลือด, การติดเชื้อ, และ การอักเสบหลังจากการผ่าตัด. ความพึงพอใจอาจจะขึ้นกับดุลพินิจของแต่ละบุคคล